Verblijf in Egypte / Reisadvies

Wij raden iedereen, die van plan is voor langere tijd in Egypte te verblijven, aan zich te registreren bij de Nederlandse ambassade.

Verblijf in Egypte/Reisadvies

Nederlanders, die permanent of tijdelijk in Egypte verblijven, wordt geadviseerd zich (indien zij dit nog niet hebben gedaan) via de website www.hollandembassy.org.eg bij de Nederlandse ambassade in Caïro aan te melden. Op deze website staat ook aanvullende informatie inzake een verblijf in Egypte.

Tijdens het verblijf in Egypte is het raadzaam om op de hoogte te blijven van de actuele situatie via de lokale media en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

U wordt aangeraden te zorgen voor een adequate reisverzekering voor medische kosten en repatriëring.

Studenten en medewerkers van Universiteit Leiden, die voor hun werk of studie in het buitenland verblijven, kunnen in geval van nood gebruik maken van een internationaal crisisnummer van de Universiteit Leiden: (+31) (0)71- 5 27 66 66. Via dit telefoonnummer is 24 uur per dag iemand bereikbaar voor hulp en advies. Studenten en medewerkers kunnen bellen bij noodgevallen die zij niet zelf kunnen oplossen, zoals bijvoorbeeld  in geval van een natuurramp – zoals de tsunami in Japan – of onlusten ter plaatse, zoals afgelopen voorjaar in het Midden-Oosten. Het noodnummer van de Universiteit Leiden wordt aan alle studenten meegegeven die voor hun studie enige tijd naar het buitenland vertrekken.  Studenten van andere universiteiten, die aan het NVIC een programma volgen, kunnen ook dit nummer gebruiken maar dienen te vermelden dat zij via het NVIC verbonden zijn.

 
Laatst Gewijzigd: 27-02-2012