Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal maakt sinds jaar en dag examens Nederlands voor leerders over de hele wereld. Het CNaVT-project wordt geleid en uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (Katholieke Universiteit Leuven). Sinds begin 2010 werkt het CTO voor de uitvoering van het project samen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (Fontys Hogescholen). Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie.

De profielen waarvoor een examen kan worden afgelegd

De profielen waarvoor een examen kan worden afgelegd zijn:

- Maatschappelijk Informeel (INFO) - A2
- Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1
- Zakelijk Professioneel (PROF) - B2
- Educatief Startbekwaam (STRT) - B2
- Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Profiel Maatschappelijk Informeel (INFO) – A2
Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+).
Dit profiel is voor wie wil functioneren in informele alledaagse situaties.
Toetst taalvaardigheid op het niveau A2 van het ERK.
Toetst alle vaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.
Inhoud: situaties uit de persoonlijke levenssfeer zoals persoonlijke boodschap lezen,
informatie uit een folder halen, persoonlijke interesses toelichten, enzovoort.

Profiel Maatschappelijk Formeel (FORM) – B1
Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+).
Dit profiel is voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de
Nederlandse of Vlaamse maatschappij.
Toetst taalvaardigheid op het niveau B1 van het ERK.
Toetst alle vaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.
Inhoud: situaties uit de publieke levenssfeer zoals instructies begrijpen, officiële
correspondentie lezen, formulier invullen, formeel verzoek formuleren, om informatie vragen, enzovoort.

Profiel Zakelijk Professioneel (PROF) – B2
Dit profiel is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, vertegenwoordiger, reisleider,
telefonist, receptionist, ...
PROF komt overeen met niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Profiel Educatief Startbekwaam (STRT) – B2
Dit profiel is bedoeld voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven aan een
Nederlandstalige universiteit of hogeschool. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met abstracte en theoretische teksten.
STRT komt overeen met niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Profiel Educatief Professioneel (EDUP) – C1
Dit profiel is bedoeld voor mensen die aan het eind staan van een opleiding Nederlands als
Vreemde Taal of aan het begin van een loopbaan als docent Nederlands als Vreemde Taal. Zij
moeten kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op academisch niveau.
EDUP komt overeen met niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

 

Data

Sluitingsdatum inschrijvingen: Uiterste inschrijfdatum 1 maart 2017

Examens
worden afgenomen tussen 1 en 15 mei 2017

Kosten : Certificaat €75,- + examenkosten €75,- = totaal €150,-

Alle informatie is te vinden op de website: www.cnavt.org

Klik hier voor een overzicht van alle informatie.

 
Laatst Gewijzigd: 23-01-2017