Algemeen

De bibliotheek van het NVIC is een publieksvriendelijke wetenschappelijke bibliotheek ten behoeve van academisch onderzoek en ter ondersteuning van de onderwijsprogramma’s voor Arabistiek en Egyptologie. Hiernaast bevat de collectie publicaties voor een meer algemeen geïnteresseerd publiek.

De bibliotheek

De NVIC-bibliotheek is een open publieksvriendelijke hand- en naslagbibliotheek, primair bedoeld voor studenten en wetenschappers van aangesloten instellingen maar tevens voor gebruikers van niet-aangesloten instellingen en andere nationaliteiten. De belangrijkste vakgebieden zijn Archeologie, Egyptologie (incl. Koptologie, Papyrologie, Hellenistische Studiën) en Arabische studiën.

In 1971 is de basis van de bibliotheek gelegd bij de opening van het NIAASC (Nederlands Instituut voor Archeologie en Arabische Studiën te Cairo) door de aankoop van de Egyptologisch/Archeologische vakbibliotheek van de in 1969 overleden Britse Archeoloog en Egyptoloog professor W.B. Emery. De opbouw van de collectie was de eerste jaren vooral afhankelijk van incidentele schenkingen en uitwisselingen.

Onze collectie bevat nu meer dan 16.000 titels in verschillende talen, verdeeld in een aantal vakgebieden die vooral met Egypte en het Midden Oosten te maken hebben. De boeken zijn verdeeld over de verschillende ruimtes in het hele instituut. We hebben tevens een aantal westerse en Arabische tijdschriften en Egyptische kranten, week- en dagbladen.

Het NVIC bezit ook een aanzienlijke filmcollectie. Wij hebben zowel Nederlandstalige als Arabische met ondertiteling. Voor meer informatie over de films kunt u terecht bij de bibliothecaresse, Tine Lavent.

Op het NVIC hebben bibliotheekbezoekers toegang tot de digitale bibliotheek van de Universiteit van Leiden en kunnen ze gebruik maken van gratis WIFI.


Online Catalogus

Het eLIS systeem werd ontwikkeld door het Cabinet, Information and Decision Support Center in Cairo. U kunt de catalogus van onze bibliotheek hier online raadplegen.


Categorieën in de Catalogus

A: Algemeen: naslagwerken (handleidingen, standaardwerken over literatuurgeschiedenis, encyclopedieën, bibliotheken), woordenboeken, bibliografieën, concordanties op Qur’ān en hadīth, catalogi (o.a. van manuscripten), congresaktes, verzamelbundels artikelen

B: Islam: Qur’ān, hadīth, fiqh, tafsīr, religies algemeen, filosofie, mystiek, islamitisch recht

C: Taalkunde: Arabische taalkunde, grammatica’s, vergelijkende taalwetenschap, klassieke woordenboeken, sociolinguistiek

D: Literatuur: Arabische literatuur en handboeken, vertalingen, essays (verschillende onderwerpen)

E: Geschiedenis, politiek: Egypte, Midden Oosten, internationale betrekkingen, oliepolitiek, ideologieën (bevrijdingsbewegingen, nationalisme)

F: Kunst: algemeen, beeldende kunst, archeologie van de islamitische wereld, numismatiek, architectuur, calligrafie, muziek, dans, film, toneel

G: Wetenschappen: wiskunde, astrologie, geografie, techniek, vroege vertalingen uit het Grieks, landbouw, waterpolitiek, milieu, recht, economie, belasting, handel, zeevaart, jaarboeken, gezondheid, onderwijs, reisverslagen en -gidsen

S: Sociale wetenschappen: sociologie, antropologie, folklore, maatschappij studies, huisvesting, migratie, slavernij, etnische/religieuze minderheden, psychologie, vrouwenstudies, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, bestuur, bureaucratie, industrie, vakbonden, journalistiek, mensenrechten, vluchtelingen

H: Oud-Egypte: taal, naslagwerken

I: Oud-Egypte: algemeen

K: Koptische studiën

L: Oud-Nubië, Sudan

M: Grieks-Romeins Egypte

N: Oude Nabije Oosten

GF: Groot formaat

Offprints

Series: Arabische studiën, Koptische studiën en Oud-Egypte

Felicitas Jaritz Collectie: Arabische literatuur (klassiek en modern), Turkse romans

NL/VL: Nederland en Vlaanderen

Tijdschriften- en krantencollectie

Microfiches

CD-Roms

Questionnaire

Om een betere kennis te hebben over speciale wensen wat onze boekencollectie betreft en de service van de bibliotheek in het algemeen, zouden we het waarderen indien u een questionnaire zou kunnen invullen en het naar ons mailt. Hier kunt u de questionnaire vinden.

Het NVIC hoopt u snel te verwelkomen in de bibliotheek!

 
Laatst Gewijzigd: 21-09-2016